Forside


På KLF online finder du processer, informationsmodeller og datamodeller inden for kommunale kerneområder.


KLF står for KL Forretningsviden Det er en videreudvikling af KL's blanketsamling. Formålet er at stille den forretningsviden, der ligger i blanketterne til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart formåt.


KLF dækker det samme kommunale forvaltningsområder som blanketterne, og målet er det samme som med KL's blanketsamling: At sikre lovmedholdelighed og ensartet administration på tværs af kommuner og fremme KL's digitaliseringsstrategi ved at koble teknologi til god forvaltningspraksis.


Formålet med KL Forretningsviden er at gøre den forretningsviden om regler, beslutningspunkter og proces, der i dag ligger implicit i blanketterne, eksplicit og stille den til rådighed for kommuner og it-leverandører i et tidssvarende og mere digitaliseringsklart format. Omdrejningspunktet for denne dokumentation er regler, processer og data. Regler dokumenteres via beslutningsmodeller, processer med BPMN og data i informationsmodeller - se mere om dokumentationsmetoder her.

Hvis du ikke finder den ønskede proces her på sitet, kan du prøve at søge den på Arbejdsgangsbanken.dk.


Læs mereKLF-online behandler kun personoplysninger om KL's egne medarbejdere.

Siden anvender ikke cookies.

'Tværgående' indeholder de generiske processer hvilket vil sige de proceser, som kan bruges på tværs af alle domæner f.eks. 'Opret sag' og 'Foretag høring'.


Området er under udvikling, og der kommer løbende ny dokumentation til.


Processerne er forretnings-processer. Dvs. de dokumenterer den lovmedholdelige proces vs arbejdsgange, som ser på den faktiske udførsel i en kommune, i en mere specifik organisatorisk sammenhæng.


Informationsmodellerne er på det logiske niveau


GDPR - persondata