Beskrivelse
Show/Hide
Formålet er, at få det ulovlige forhold lovliggjort. Politianmeldelse og straf er et middel til at opnå lovliggørelsen.
Uanset hvor i processen, der sker fysisk lovliggørelse, afsluttes processen hermed.
Lovliggørelse kan ske ved enten retlig lovliggørelse eller fysisk lovliggørelse.
Retlig lovliggørelse er en efterfølgende ændring af retsgrundlaget, fx ved en efterfølgende tilladelse.
Kommunen skal altid foretage en vurdering af, om der kan ske retlig lovliggørelse.
Fysisk lovliggørelse er en ændring i de fysiske forhold, fx i form af fjernelse, ombygning eller tilpasning.
Kommunen har pligt til at håndhæve overholdelse af Kystbeskyttelsesloven, men kommunen har ikke pligt til at føre tilsyn. Der er ikke regler om opsøgende tilsyn fra kommunens side.

KLE-nummer
Show/Hide
01.24.14 Kystbeskyttelsesforanstaltninger uden tilladelse
F.eks. oplysninger om, at ejeren rydder op. Kystbeskyttelsesloven § 19, stk 1 Kystebeskyttelsesloven § 19, stk 5 Administrativ håndhævelse efter kystbeskyttelselsloven sker, når:
- Kystbeskyttelsesforanstaltninger udføres uden tilladelse.
- Eller der sker tilsidesættelse af vilkår i en tilladelse. 
- Når der etableres en kystbeskyttelsesforanstaltning, der ikke er i overensstemmelse med tilladelsen.
I særligt grove tilfælde kan der ske anmeldelse af selve overtrædelsen. Her vil påbudssagen køre sideløbende. Ved manglende efterkommelse af påbuddet, vil der kunne indgives endnu en anmeldelse for dette forhold. Kystbeskyttelsesloven § 20 Der kan ske politianmeldelse for både overtrædelse af bestemmelsen og for manglende efterkommelse af påbud. Det kan ske uafhængigt af hinanden, men vil ofte ske samtidig. 01.24.14 - Kystbeskyttelse - Lovliggørelse - sub Træf afgørelse Kystbeskyttelsesloven § 19a Kystbeskyttelsesloven § 19c Som udgangspunkt gives påbuddet til den, som har udført den ulovlige foranstaltning, men påbuddet kan gives til den nuværende ejer af ejendommen, hvis det ikke er muligt at finde frem til vedkommende, der har udført den ulovlige foranstaltning. Forvaltningsloven § 19 Hvis der er to ejere af en ejendom, så skal begge have varsel og påbud. Det gælder også ægtefæller.
Påbud kan gives til den nuværende ejer, hvis det ikke er muligt at finde den, der har udført den ulovlige foranstaltning. Person der har udført kystbeskyttelsen
01.24.14 - Kystbeskyttelse - Lovliggørelse - Hovedproces