Beskrivelse
Show/Hide
Denne proces beskriver sagsbehandling for kystbeskyttelsessager efter § 3 - enkeltprojekter.
Tekst til de enkelte aktiviteter stammer fra Kystdirektoratets undervisningsmateriale: Kommune med kystansvar modul 1 og
3.1 Manual til behandling af kystbeskyttelsessager

KLE-nummer
Show/Hide
01.24.08 Tilladelse til kystbeskyttelse
Tjekliste til dialog med ansøger Kommunen har ofte annonceret på hjemmesiden, at hvis man vil ansøge om kystbeskyttelse, er det en god ide at kontakte kommunen inden, man indsender ansøgningen.
Denne aktivitet er ikke et krav, men en god ide.
Der er vedhæftet en tjekliste, som inspiration, hvad en dialog/møde med en ansøger bør indeholde. 01.24.08 - Kystbeskyttelse - Enkeltprojekt - sub Afgør sag Kystbeskyttelsesloven § 3 Kystbeskyttelsesloven § 3, stk 8 Kystbeskyttelsesloven § 3a, stk 1 Aktiviteten uddybes som subproces under punktet "Kystbeskyttelse - Enkeltprojekt - Afgør sag"
Den samlede afgørelse i forhold til kystbeskyttelsesprojektet vil blive truffet med hjemmel i kystbeskyttelsesloven og ud fra de hensyn, som er angivet i denne. Afvejning af hensynene i lovens formålsbestemmelse lægges til grund i afgørelsens begrundelse. 
De hensyn, som den inkluderede lovgivning varetager, skal indgå i vurderingen af, om der skal gives tilladelse til kystbeskyttelse.
Derfor skal disse hensyn i overensstemmelse med forvaltningslovens almindelige begrundelseskrav også angives i begrundelsen for afgørelsen i det omfang, der er tale om hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.
 
En tilladelse til kystbeskyttelse i overensstemmelse med reglerne herom i Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, jagt og vildtforvaltningsloven og regler fastsat i medfør af disse love en række tilladelser, godkendelser m.v., som er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger omfattet af tilladelsen efter § 3. En tilladelse kan endvidere i overensstemmelse med vandløbsloven erstatte tilladelser, godkendelser m.v., som er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger omfattet af tilladelsen.
En tilladelse skal indeholde oplysninger om, hvilke afgørelser efter anden lovgivning, tilladelsen erstatter. 01.24.08 - Kystbeskyttelse - Enkeltprojekt - Sub Oplys sag Opret sag Ansøgning skal afgives digitalt.
01.24.08 - Kystbeskyttelse - Enkeltprojekt - Hovedproces