23.05.10 - Folkeregistrering - Anbringelse barn (barn flytter fra forældre)